fbpx

Parkskolens medarbejdere

Anette – Pædagogmedhjælper

Underviser i billedkunst og engelsk i indskolingen

Benjamin – Skoleleder

Underviser i historie og samfundsfag

Betina – lærer

Underviser i dansk, engelsk i mellemtrinnet

Christian – Viceleder

Underviser i matematik, fysik/kemi og biologi i udskolingen

Cosmin – Pedelmedhjælper

Dorte Larsen

Børnehaveklasseleder

Underviser i dansk i indskolingen

Esther – køkkenleder

Else – skolesekretær

Gitte – Køkkenmedhjælper

Helle – Lærer

Underviser i matematik, engelsk og idræt i udskolingen.

Helle – Lærer

Underviser i dansk, historie og fysik/kemi i udskolingen

Irene – Lærer

Støttelærer i indskoling og mellemtrin.

Inga – Rengøringsassistent

Justin – Musiklærer

Jytte – SFO-leder

Kim – Lærer

Underviser i dansk og samfundsfag i 10. klasse

Mette – Lærer

Underviser i matematik

Mette – Lærer

Underviser i dansk, tysk og engelsk på mellemtrinnet

Maria – Lærer

Underviser i dansk og musik i indskoling og mellemtrin

Niels – Pedel

Simon – Lærer

Underviser i matematik, idræt og naturteknik i mellemtrin og udskoling.

Susanne – Pædagog

Sophie – Lærer

Underviser i tysk, engelsk og biologi i udskolingen

Trine – Pædagog

Underviser i natur/teknik og idræt.