fbpx

Parkskolens medarbejdere

Anette – lærer

Underviser i engelsk, natur/teknik, kristendom og billedkunst i indskolingen samt kristendom og billedkunst i mellemtrinnet.

Anniqa – køkkenmedhjælper

Benjamin – skoleleder

Underviser i historie i udskolingen

Betina – lærer

Underviser i dansk i mellemtrinnet og udskolingen. Støttelærer og AKT-ansvarlig. Klasselærer i 4. kl. og 9. kl.

Brian – lærer

Vikar

Britt – pædagog og lærer

Underviser i idræt og musik i indskolingen.

Chanett – lærer

Støttelærer i indskolingen

Cosmin – Pedelmedhjælper

Celina – lærer

Støttelærer i indskolingen og udskolingen samt vikar.

Christina – lærer

Underviser i matematik i indskolingen, engelsk i mellemtrinnet, matematik og valgfag samt støttelærer i udskolingen. Klasselærer i 7. kl.

David – viceskoleleder

Underviser i idræt og engelsk i indskolingen.

Dorthe – Børnehaveklasseleder

Underviser i dansk og matematik i indskolingen. Klasselærer i 1. kl. og 2. kl.

Else – skolesekretær

Esther – køkkenleder

Gitte – Køkkenmedhjælper

Helle – Lærer

Underviser i dansk og fysik/kemi samt støttelærer i udskolingen. Klasselærer i 8. kl.

Irene – Lærer

Støttelærer i indskolingen

Julie – lærer

Vikar

Justin – Musiklærer

Musiklærer i indskolingen  mellemtrinnet samt musikvalgfagslærer udskolingen.

Jytte – SFO-leder

Underviser i dansk i indskolingen. Klasselærer i børnehaveklassen.

Kim – Lærer

Underviser i håndværk/design og madkundskab i mellemtrinnet samt kristendom, samfundsfag håndværk/design og madkundskab i udskolingen.

Lisbet – lærer

Støttelærer i indskolingen

Maria – Lærer

Underviser i dansk, historie og kristendom i indskolingen. Dansk, kristendom og støttelærer i mellemtrinnet. Klasselærer i 5. kl. og 6. kl.

Mette – Lærer, IT-adm.

Underviser i matematik i indskolingen, matematik og IT i mellemtrinnet, støttelærer i udskolingen. IT-ansvarlig

Natashia – lærer

Støttelærer i mellemtrinnet og vikar

Niels – Pedel

Pia – køkkenmedhjælper

Sebastian – pædagogmedhjælper

Vikar

Simon – Lærer

Underviser i historie, idræt og støttelærer i mellemtrinnet. Matematik i udskolingen.

Simone – lærer

Underviser i matematik, idræt/svømning, natur/teknik i mellemtrinnet. Fysik/kemi, idræt, biologi, valgfag samt støttelærer i udskolingen.

Sophie – Lærer

Underviser i tysk i mellemtrinnet, engelsk, tysk, biologi, geografi, valgfag samt støttelærer i udskolingen.

Susanne – Pædagog

Trine – Pædagog

Underviser i natur/teknik, billedkunst, musik og håndværk/design samt støttelærer i indskolingen.