fbpx

Vi søger en lærer

Har du lyst til at være en del af en ung friskole, hvor udvikling, glæde og samarbejde er i højsædet?

Så er det dig vi søger!

Da en af vores dygtige lærere har valgt at søge nye udfordringer, søger vi pr. 01-04-2021 en engageret, humørfuld og faglig stærk lærer til mellemtrinnet på Parkskolen.

Hvad er det vi søger:

Vi søger en lærer, der har lyst til at indgå i et team, hvor høj faglighed, kreativitet og udvikling er i højsædet. En lærer, der brænder for at være sammen med vores elever, og som ønsker at skubbe dem videre i en god og spændende udvikling.

Da flere fagkombinationer er i spil, kan du både have naturfags – eller humanistiske fagudvalg. Derfor er hele paletten af fag interessante i denne kontekst. Stillingen er fast og kan udformes til at være på mellem 60 % og 100 %.

Som vores nye lærerkollega har du pædagogisk og didaktisk indsigt, er eksponent for et højt fagligt niveau og har lyst til at bidrage til den gode ånd og stemning, som du vil finde på vores lærerværelse.

Vi tilbyder:
Vi tilbyder en velfungerende skole med dygtige, selvstændige og samarbejdsorienterede kolleger, som tager ansvar for skolens faglighed og udvikling, en skole med basis i grundlæggende værdier og en stærk kultur, højt forældreengagement og motiverede børn i et trygt og respektfuldt læringsmiljø. Lærerstaben har fleksibel arbejdstid uden fast tilstedeværelse og god tid til forberedelse.

Hvem er vi:

Parkskolen blev grundlagt som friskole i 2006. Dengang med 32 børn fordelt på alle årgange. Siden er vi vokset støt og roligt til i dag at rumme 180 elever, heraf går ca. 50 børn i SFO Rødderne og Klub 4 fra 0.-4.årgang. Vi blev i maj 2019 certificeret som DGI Udeskole.

På Parkskolen arbejder vi ud fra følgende 2 værdier:

Vi tror på at: Børn kan

  • Alle børn rummer styrker og potentiale.
  • Børn går i skole for at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget.

Vores kerneopgave er at give eleverne: Sund læring

  • Undervisning sker med afsæt i DGI´s udeskole-koncept, der bl.a. bygger på bevægelse i undervisningen og bruger hele Herning som vores læringsrum.
  • Skolen er madpakkefri, som betyder, at skolens eget køkken hver dag sørger for sund mad til eleverne i kantinen.
  • Eleverne tager ansvar for sig selv og fællesskabet.
  • Bevidsthed om Løgstrups etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

Derudover bygger skolens værdisæt også på de kristne værdier

Ansøgning:

Sidste frist for aflevering af ansøgning er mandag d. 8. februar kl. 12.00. Samtalerne vil foregå mandag 15. februar. Har stillingen din interesse, skal du absolut ikke holde dig tilbage.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder, Benjamin Bech Pedersen på tlf. 30288848 eller bbp@parkskolen.dk

Du er selvfølgelig også velkommen til at besøge os inden, du afleverer din ansøgning.