fbpx

Vi søger en lærer

Har du lyst til at være en del af en ung friskole, hvor udvikling, glæde og samarbejde er i højsædet? Vægter du høj faglighed og vil bruge dette til at hjælpe og udvikle det enkelte barn? Brænder du for at være sammen med børn?

Så er det dig, vi søger!

Da en af vores dygtige musiklærere har valgt at søge nye udfordringer indenfor musikkens verden, søger vi en engageret og humørfuld musiklærer/musiker til at varetage følgende: Musikundervisning i flere klasser, valgfagshold, arrangere vores efterårskoncert, deltage i vores musical samt andre spændende arrangementer.

Stillingen er fast og kan udformes til at være på mellem 6-12 timer om ugen, og der vil være opstart pr. 1/8 – 2022. Ovenstående timeantal kan eventuelt suppleres til et højere timeantal.

Hvem er vi:

Parkskolen blev grundlagt som friskole i 2006. Dengang med 32 børn fordelt på alle årgange. Siden er vi vokset støt og roligt til i dag at rumme 160 elever, heraf går ca. 50 børn i SFO Rødderne og Klub 4 fra 0.-4.årgang. Vi blev i maj 2019 certificeret som DGI Udeskole.

På Parkskolen arbejder vi ud fra følgende 2 værdier:

Vi tror på at: Børn kan

– Alle børn rummer styrker og potentiale.

– Børn går i skole for at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget.

Vores kerneopgave er at give eleverne: Sund læring

– Undervisning med afsæt i DGI´s udeskole-koncept, der bl.a. bygger på bevægelse i undervisningen, har fokus på sund mad, og giver børnene mulighed for at lære på flere måder og med hele Herning som vores læringsrum.

– Eleverne tager ansvar for sig selv og fællesskabet.

– Bevidsthed om Løgstrups etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

Derudover bygger skolens værdisæt også på de kristne værdier.


Hvad er det, vi søger:

Vi søger en lærer, der har lyst til at indgå i et team, hvor høj faglighed, kreativitet og udvikling er i højsædet. En lærer, der brænder for at være sammen med vores elever, og som ønsker at skubbe dem videre i en god og spændende udvikling. Finder du dette interessant – så er det dig, vi søger!

Vi ønsker altså en ny kollega, som har pædagogisk og didaktisk indsigt, er eksponent for et højt fagligt niveau og har lyst til at bidrage til den gode ånd og stemning, som du vil finde på vores lærerværelse.


Vi tilbyder:

Vi tilbyder en velfungerende skole med dygtige, selvstændige og samarbejdsorienterede kolleger, som tager ansvar for skolens faglighed og udvikling, en skole med basis i grundlæggende værdier og en stærk kultur, højt forældreengagement og motiverede børn i et trygt og respektfuldt læringsmiljø, tillid til at undervisningen gennemføres på et højt fagligt niveau, fleksibel arbejdstid uden fast tilstedeværelse og god tid til forberedelse.

 

Sidste frist for aflevering af ansøgning er fredag d. 29. april

Samtalerne vil blive afholdt onsdag d. 4. maj, så hvis det har din interesse, skal du absolut ikke holde dig tilbage.

Vil du høre mere om stillingen, kan der rettes henvendelse til skoleleder, Benjamin Bech Pedersen på tlf. 30288848. Du er selvfølgelig også velkommen til at besøge os inden, du afleverer din ansøgning.