Vi har ingen ledige stillinger

Du er velkommen til at kontakte os for en aftale om at komme forbi med en uopfordret ansøgning…

Vil du høre mere om Parkskolen, kan du kontakte skoleleder, Benjamin Bech Pedersen på bbp@parkskolen.dk eller tlf. 97 12 58 33.

Hvem er vi:

Parkskolen blev grundlagt som friskole i 2006. Dengang med 32 børn fordelt på alle årgange. Siden er vi vokset støt og roligt til i dag at rumme 185 elever, heraf går ca. 50 børn i SFO Rødderne og Klub 4 fra 0.-4. årgang. Vi blev i maj 2019 certificeret som DGI Udeskole.

På Parkskolen arbejder vi ud fra følgende 2 værdier:

Vi tror på, at Børn kan.

Det betyder, at

– alle børn rummer styrker og potentiale.

– børn går i skole for at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget.

 

Vores kerneopgave er at give eleverne: Sund læring

– Undervisning med afsæt i DGI´s udeskole-koncept, der bl.a. bygger på bevægelse i undervisningen, har fokus på sund mad, og giver børnene mulighed for at lære på flere måder og med hele Herning som vores læringsrum.

– Eleverne tager ansvar for sig selv og fællesskabet.

– Bevidsthed om Løgstrups etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

Derudover bygger skolens værdisæt på de kristne værdier.