Der er ingen ledige stillinger pt.

Vil du høre mere om Parkskolen, kan du kontakte skoleleder, Benjamin Bech Pedersen på bbp@parkskolen.dk eller tlf. 30288848. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for et besøg eller for at aflevere en uopfordret ansøgning.

 

Hvem er vi:

Parkskolen blev grundlagt som friskole i 2006. Dengang med 32 børn fordelt på alle årgange. Siden er vi vokset støt og roligt til i dag at rumme 170 elever, heraf går ca. 50 børn i SFO Rødderne og Klub 4 fra 0.-4.årgang. Vi blev i maj 2019 certificeret som DGI Udeskole.

 

På Parkskolen arbejder vi ud fra følgende 2 værdier:

Vi tror på, at Børn kan.

Det betyder, at

– alle børn rummer styrker og potentiale.

– børn går i skole for at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget.

 

Vores kerneopgave er at give eleverne: Sund læring

– Undervisning med afsæt i DGI´s udeskole-koncept, der bl.a. bygger på bevægelse i undervisningen, har fokus på sund mad, og giver børnene mulighed for at lære på flere måder og med hele Herning som vores læringsrum.

– Eleverne tager ansvar for sig selv og fællesskabet.

– Bevidsthed om Løgstrups etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

Derudover bygger skolens værdisæt også på de kristne værdier.

 

Vi tilbyder:

Parkskolen er en velfungerende skole med dygtige, selvstændige og samarbejdsorienterede kolleger, som tager ansvar for skolens faglighed og udvikling. Vi er en arbejdsplads med forankring i grundlæggende værdier og en stærk kultur. Vi oplever et højt forældreengagement og motiverede børn i et trygt og respektfuldt læringsmiljø; og medarbejdere bliver mødt med ledelsens tillid til, at de gennemfører sine opgaver på et højt fagligt niveau. Lærere på Parkskolen har en fleksibel arbejdstid uden fast tilstedeværelse og god tid til forberedelse.