Forsikring

Ulykkesforsikring

Skolen har ansvar for eleverne i skoletiden, dermed også i frikvartererne. Parkskolen har en ulykkesforsikring, som dækker, når skolen er erstatningsansvarlig.

Parkskolens ulykkesforsikring dækker ikke:

  • hvor en elev bliver erstatningsansvarlig over for en anden elev
  • hvor en elev bliver erstatningsansvarlig over for skolen
  • hvis skader er opstået ved almindelig eller harmløs leg
  • i forbindelse med erhvervspraktik. I praktikperioden er eleven omfattet af Statens Forsikringsordning

Parkskolens ulykkesforsikring dækker elever både i skoletiden og på vej til/fra skole samt ifm. skolearrangementer. Alligevel opfordres forældre til at tegne en privat ulykkesforsikring da Parkskolens forsikring skal ses som et supplement til hjemmets egen ulykkesforsikring.

Ansvarsforsikring

Når elever medbringer eksempelvis egen tablet eller computer til skolen, har skolen IKKE forsikringsmæssigt ansvar, hvis en sådan computer eller tablet bliver beskadiget i skolen. Hvis man lader sit barn tage en computer med i skole skal man derfor kontakte sit forsikringsselskab for at høre, om og hvordan husstandsforsikringen i givet fald dækker i tilfælde af tyveri eller beskadigelse.

Når skolen stiller udstyr til rådighed for eleverne og eleverne tager udstyret med hjem, dækker hjemmets forsikring i mange tilfælde ikke dette udlånte udstyr. Også her skal man kontakte sit forsikringsselskab for at høre nærmere om dækningen af skolens udlånte udstyr.

Udlånt udstyr er som udgangspunkt dækket af skolens forsikring.

Spørgsmål vedr. forsikring rettes til Parkskolens sekretær.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder