Fritagelse fra undervisningen

Fritagelse fra undervisning i enkelte lektioner eller en enkelt undervisningsdag kan aftales med klasselæreren.
Fritagelse fra mere end en undervisningsdag skal aftales med skolelederen.
I begge tilfælde skal henvendelsen ske i god tid i forvejen.

Alle fritagelser ud over sygdom bør undgås ligesom rejser og ferier i videst mulig udstrækning bør afholdes i skolens ferier.

Fritagelse fra idræt og sports-valgfag:

Fritagelse fra en enkelt idræts-/valgfagstime kan gives af faglæreren og klasselæreren, hvis et af barnets forældre i forvejen har meddelt dette (med angivelse af årsagen) til begge lærere via forældreintra.
Eleverne skal, medmindre andet aftales med faglærer og klasselærer, overvære idrætsundervisningen, selvom de er fritaget fra at deltage.

Ved fritagelse ud over 14 dage vil vi typisk efterspørge en lægeerklæring.