Skole-hjem samarbejde

Parkskolen har 2 faste forælderarrangementer i løbet af et skoleår.

I starten af skoleåret afholder vi et forældremøde, hvor forældrene mødes med deres barns klasselærer og evt. faglæreren i dansk eller matematik. På forældremødet præsenteres planer og tanker for skoleåret, samt mål for undervisningen.

Midtvejs i skoleåret afholder vi en skolehjemsamtale, hvor lærerne, eleven og forældrene drøfter elevens faglige og sociale udvikling. Ved skolehjemsamtalen fastlægges desuden målene for den nærmeste fremtid.

I løbet af skoleåret sender klasselæreren regelmæssigt forældrebreve, hvor der bl.a. informeres aktuelle faglige og sociale tiltag i den pågældende klasse.

Derudover benyttes intrasystemet til at kommunikere med forældre blandt ved manglende afleveringer eller lektier der ikke er blevet lavet.

Derudover evalueres der løbende, hvor eleverne får feedback på fx en given opgave, en arbejdsproces, en social proces eller lign.

Parkskolen opfordrer forældrene til at kontakte en pågældende lærer, hvis de ønsker en status på deres barns faglige og sociale udvikling.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder