Evaluering af den samlede undervisning

På Parkskolen har vi fokus på evaluering. Evaluering er et vigtigt værktøj til at vores undervisning løbende udvikles, forbedres og fastholdes.

Vores lærermøder har evaluering som et gennemgående tema. Her evalueres f.eks. emneuger eller udeskoledage. Vi tror, på at en fælles evaluering og vidensdeling er med til at kvalificere vores arbejde.

Herunder kan du se Parkskolens seneste evaluering af den samlede undervisning: fokus, evalueringsformer, resultat, opfølgningsplan samt tidspunkt for næste evaluering:

Evaluering af den samlede undervisning 2021-22

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder