Evaluering af elevernes udbytte

Parkskolen foretager løbende evaluering af elevernes udbytte for at kvalificere undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev. Hvordan evalueringen foretages, afhænger af faget og det pågældende forløb med hensyntagen til den enkelte læres faglige autonomi.

Parkskolen har blandt andet investeret i forskellige IT-portaler der kan understøtte lærerne i deres evaluering.

Nogle af de IT-portaler er:

  • Klassetrivsel – der kan bruges til faglig og social evaluering af den enkelte elev og klassen som helhed
  • Matematikfessor – matematiske test
  • Grammatip – dansk test, med fokus på stavning og læsning.
  • Aktiv time – hvor eleverne kan gå rundt og besvare opgaver som den enkelte lærer har lavet.

Derudover testes eleverne hvert år i matematik, med MG-testen fra forlaget Hogrefee.

I 8. til 10. klasse får eleverne 2 standpunktskarakterer i alle fag (minus valgfag). Første gang er december måned og anden gang er i maj.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder