Værdigrundlag

Baggrund

 • Vi ønsker en skole, som indeholder de elementer, som forældre og børn efterspørger i dag.
 • Vi ønsker at skabe en bredt funderet friskole, som tilbyder et trygt og kreativt miljø hvor fagligheden er høj.
 • Vi er en gruppe forældre, der ønsker at skabe et skolealternativ til de eksisterende friskoler i Herning.

Grundlag

 • En skole hvor hele barnets udvikling er i fokus
 • En skole hvor barnet og dets behov anerkendes
 • En skole hvor barnets kompetencer udvikles og anerkendes
 • En skole hvor barnet får gode vaner
 • En skole hvor forskellighed er en styrke
 • En skole hvor det at have det sjovt er en naturlig ting
 • En skole hvor sundhed knyttes til motion og sund mad
 • En skole der bygger på den kristne kulturarv

Pædagogik

 • Vi tager udgangspunkt i det faktum, at ethvert barn er skabt med unikke evner. Derfor anerkender vi også forskellighed som en styrke.
 • Vi arbejder ud fra et bredt intelligens syn, hvor vi anerkender, at børn har mange – og forskellige kompetencer.
 • Børn går ikke i skole fordi de mangler noget, men fordi de HAR noget, som skal udvikles.

Det pædagogiske udgangspunkt sammen med det grundlæggende udgangspunkt, at skolen bygger på den kristne forståelse af relationer og omsorg tager sit udgangspunkt i:

 • Kærlig omsorg
 • At tage børn og deres baggrund alvorligt
 • At børn oplever accept og accepterer sig selv
 • At børn kan udtrykke empati og respekt for andre
 • At børn kan indgå i fællesskaber og etablere venskaber
 • At der arbejdes med børn som hele mennesker.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder