Intro, brobygning og praktik

 

Introduktionskursus og Brobygning

 

Introduktionskursus (8. kl.)

Alle elever i 8. klasse skal i foråret på introduktionskursus på 2 forskellige uddannelsessteder.

I efteråret inviteres 8. kl.-elever og -forældre derfor til Uddannelsesdag, hvor de i løbet af én time får lettere ved at få styr på, hvad den unge skal vælge, når klassen skal på introduktionskursus i til foråret. I skoleåret 2022/23 er Uddannelsesdagen for 8. kl. onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 18.00

Til Uddannelsesdag vil uddannelsesvejlederen typisk byde velkommen, hvorefter forældre og elever har mulighed for at være opsøgende på ungdomsuddannelsernes stande, hvor alle ungdomsuddannelsernes studievejledere og nuværende elever fortæller, hvad man kan forvente, hvis man vælger et introduktionskursus hos dem.

Derudover vil ordblindevejlederne have en stand og Erhvervsplaymakeren have en stand om praktik. Der bliver fulgt op på denne information i klassen, hvor uddannelsesvejleder og klasselærer vil hjælpe eleven med at vælge introduktionskurser.

Der vil være mødepligt for eleverne til introduktionskurserne, da det er forlagt undervisning.

 

Brobygning til en ungdomsuddannelse (9. kl.)

På Parkskolen har vi brobygning i 9. klasse. Hensigten er at hjælpe eleven til at blive mere afklaret om sit uddannelsesvalg.

Brobygning er et vejlednings- og undervisningsforløb, der udbydes af ungdomsuddannelserne. På Parkskolen skal elever tilmelde sig et 2 dages forløb og kan i samråd med klasselærer og UU-vejleder tilvælge yderligere 3 dages forløb i samme uge. Brobygning ligger typisk i efteråret. I skoleåret 2022/23 foregår brobygning i uge 47 med tilmelding senest 15. sep.. Tilmelding sker via ung.unoung.dk – eleven kan få hjælp af sin uddannelsesvejleder på skolen. Valgskemaet findes på Brobygning (herning.dk)

 

Praktik

Erhvervspraktik er forlagt undervisning, og der er lavet en aftale om mere praksisfaglighed i folkeskolen. Det betyder, at elever har et ret til at komme i praktik i 8. og 9. klasse, hvis de ønsker det. Hvis eleven vælger praktik uden for skolens obligatoriske uger, skal det altid være efter aftale med skolen. Søg eller find inspiration til praktiksteder på www.elevpraktik.dk. I god tid inden praktikugen skal eleven få praktikværten til at udfylde og underskrive en praktikseddel, hvorefter eleven afleverer praktiksedlen i udfyldt stand til klasselæreren.

 

Ordinær praktik (9. kl.)

På Parkskolen er eleverne i en uges erhvervspraktik, som typisk ligger omkring efterårsferien. I skoleåret 2022/23 ligger det i uge 44 (31.okt.-4.nov.). Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, i den uge som skolen stiller til rådighed. Dette kan være en udfordring, og det er derfor en god ide at starte søgningen i god tid, så der er mulighed for at spørge både familie og venner. Praktikken er med til at kvalificere de unges valg af videre uddannelse, og giver dem mulighed for at komme ud og snuse til virkeligheden.

Eleverne skal udfylde et aftaleark og aflevere det til klasselæreren. Få evt. hjælp på www.elevpraktik.dk

 

Praktik med begrænset antal pladser

9. kl.-elever kan søge en af praktikkerne i f.eks. militæret, eller ved Århus Universitet. Man skal være opmærksom på at der kun et begrænset antal pladser og en ansøgningsfrist.

Eleven skal kontakte sin uddannelsesvejleder, før tilmelding.

Nedenunder er et ark, som eleverne skal udfylde, når de skal i praktik. Arket sikrer, at eleverne er dækket af en forsikring i den uge, de er i praktik.

Aftaleark

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder