Klassekvotient

Parkskolen ønsker at sikre god tid og nærvær til den enkelte elev og vurderer derfor de forskellige klassers kvotienter individuelt pr. klasse.

Som udgangspunkt er der dog op til 20 elever i klasserne i indskolingen, 22 i mellemtrinnet og 24 i udskolingen. 

Ved optag af nye elever foretager skolens ledelse en vurdering sammen med den pågældende klasselærer, om klassen kan rumme en ny elev. 

Derfor kan nogle klasser have flere elever end det fastsatte udgangspunkt, mens andre klasser vil kunne lukkes for nye elever, selvom der er færre elever i klassen end det fastsatte udgangspunkt. 

Disse tal er med andre ord vejledende, da vi altid tager udgangspunkt i de enkelte klasser med hovedfokus er børnenes trivsel og læring.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder