Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen forestås af UU-Herning – Ungdommens Uddannelsesvejledning

I 8. klasse tager skolen stilling til, hvorvidt eleven har et øget vejledningsbehov eller ej.
De elever, der ikke vurderes at have et særligt vejledningsbehov, modtager individuel vejledning fra E-vejledningen, og kollektiv vejledning fra UU.

I undervisningen på skolen udfordres elevens valg af uddannelse med henblik på relevant efterfølgende beskæftigelse.
Elever, der har et særligt vejledningsbehov, vejledes individuelt og i grupper af UU. Disse elever
tilbydes brobygningsforløb i 9. klasse og vil efter behov gennem særlige vejlednings- og undervisningsforløb blive støttet i overgangen til en ungdomsuddannelse eller produktionsskole.

7.kl.
Den første kollektive vejledning gennemføres i slutningen af skoleåret.

8.-10. Kl.
Der gennemføres kollektiv vejledning for alle og individuelle/gruppesamtaler og aktiviteter med elever, der er
vurderet ikke uddannelsesparate.

I 8. klasse skal alle elever deltage på 5 dages introduktionskursus, der består dels af 2 x 2 dage på en ungdomsuddannelse samt af en 5. dag, som er arrangementet Skoleskills på Herningsholm Erhvervsskole.
Der kan laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen.

I 9. klasse kan ikke uddannelsesparate elever deltage i brobygning og evt. erhvervspraktik.

I 9. klasse kan der søges specialpraktik og laves aftaler om erhvervspraktik efter aftale med skolen.
Information om tilmelding til ungdomsuddannelser sendes direkte fra undervisningsministeriet til alle forældre via e-boks.
Forældre og elever kan få bistand til dette af E-vejledningen.
Elever med et særligt vejledningsbehov tilmeldes ungdomsuddannelse eller anden aktivitet i samarbejde med UU.
Forældre vil blive inddraget i form af informationsbreve og forældremøder.
Ungdomsvejledning – vejledning af 16-25 årige
For unge, der har forladt folkeskole, friskole eller efterskole og endnu ikke er uddannelsesparate, tilbyder UU
vejledning om ungdomsuddannelse.
Der kan rettes henvendelse til UU- Herning, Godsbanevej 1, 7400 Herning.
Se endvidere oplysninger på hjemmesiden ungeenheden.herning.dk.
Der kan også tages kontakt til den nationale virtuelle vejledningsportal på www.evejledning.dk

 

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder