Mobilfri

Undervisningstiden på Parkskolen er mobilfri for at sikre fokus i timerne. Det samme gælder tiden i SFO’en. 

Udover et øget fokus i undervisningen hjælper denne ordning til, at eleverne er mere sociale med hinanden. 

Elevernes mobiltelefoner indsamles i begyndelse af første time og udleveres når skoledagen er forbi. Der kan i fx alternative uger laves andre regler for enkelte klasser. 

Hvis forældre i særlige tilfælde har tungtvejende årsag til at komme i kontakt med eleven i undervisningstiden, kan man kontakte skolens kontor. 

Intentionen er at give eleverne et rum uden mobilens forstyrrelser – et rum, hvor der er fokus på læring og på at være sammen med sine klassekammerater.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder