Friplads

En familie kan søge om nedsættelse af skolepenge eller SFO-betaling – det man kalder friplads. Fripladsmidlerne er relativt begrænsede, og det er derfor kun værdigt trængende familier der kan komme i betragtning. Fripladser bevilges af fripladsfonden efter behov og skøn i hvert enkelt tilfælde.

Der kan ydes fripladstilskud til berettigede elever fra 0. kl. til og med 9. klassetrin – dog højst for et skoleår ad gangen.

På baggrund af indkomne ansøgninger, søger Parkskolens sekretær, én gang årligt, tilskud på forældrenes vegne. Kontoret informerer om ansøgningsfrist og -procedure via forældreintra. 

Ansøgningsskemaet kan hentes på kontoret, typisk fra maj måned, og skal udfyldes og afleveres på skolens kontor ca. ved udgangen af august. Efter deadline kan man ikke komme i betragtning til at få tilskud for kommende skoleår.

Spørgsmål vedr. skolepenge el. lign. rettes til skolens sekretær på telefon 97 12 58 33 eller e-mail: parkskolen@parkskolen.dk

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder