Skolepenge

Pris er pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)

0.kl. til 3. kl.

 1. barn                        685 kr.
 2. barn                        465 kr.
 3. barn og derefter er gratis

4.kl. til 9. kl

 1. barn                        895 kr.
 2. barn                        685 kr.
 3. barn og derefter er gratis

Skolemad

 1. barn                        575 kr.
 2. barn                        550 kr.
 3. barn                        525 kr.

Skolepengene og betaling for skolemad indeksreguleres årligt før skolestart.
Der sker dog ingen indeksregulering for skoleåret 2023-2024 grundet andre nødvendige prisreguleringer på skolens madordning.

Lejrskole

I de skoleår, hvor klassen er på lejrskole, vil der desuden blive opkrævet 140 kr. pr. måned i 11 måneder – i 9. kl. opkræves der 360 kr. pr. måned i 11 måneder. (evt. overskud går til “klassekassen”).

10. klasse

Vi tilbyder desværre ikke 10. klasse i indeværende skoleår

Rødderne (SFO)

SFO koster følgende pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)

2 dage om ugen 590 kr.

5 dage om ugen 860 kr.

MorgenSFO

2 dage om ugen                  200 kr.

5 dage                                 300 kr.

I 4. og 5. klasse kan man købe nogle dage i rødderne, hvis man ønsker. Priserne er pr. måned i 11 måneder

 1. dag om ugen           200 kr.
 2. dage om ugen         400 kr.
 3. dage om ugen         600 kr.
 4. dage om ugen         800 kr.
 5. dage om ugen.      1000 kr.