Børn Kan – Sund Læring

På Parkskolen arbejder vi udfra følgende to værdier.

Vi tror på at:

Børn kan

  • Alle børn rummer styrker og potentiale
  • Børn går i skole for at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget

Vores kerneopgave er at give eleverne:

Sund læring

  • Parkskolen tør tænke fremtiden ind i børns udvikling og dannelse
  • Entreprenant undervisning, der inspirerer eleverne til at tænke innovativt og udnytte deres potentiale
  • Udsyn mod en globaliseret verden
  • Læring gennem bevægelse og fokus på sund mad
  • Eleverne tager ansvar for sig selv og for fællesskabet
  • Bevidsthed om Løgstrups etiske fordring- Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

 

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder