Spirernes formål

At skabe tryghed ved:

 • sig selv.
 • nye kammerater.
 • de voksne i førskolen ”Spirerne” og SFO’en ”Rødderne”.
 • de fysiske rammer og den daglige rytme.

At udvikle børnenes sociale kompetencer gennem:

 • deres nye relationer.
 • øve sociale spilleregler, at lytte og vente på tur.
 • social træning via fri og struktureret leg og fælles oplevelser.

At gøre børnene læringsparate ved at:

 • stifte bekendtskab med bogstaver og tal.
 • benytte dialogisk oplæsning.
 • øve rim og remser.
 • synge og lege sanglege.
 • styrke koncentrationen og modtagelse af fælles beskeder.

At udvikle børnenes kropsbevidsthed gennem:

 • fysisk udfoldelse.
 • bevægelseslege og gymnastik.
 • musik og dans.
 • aktiviteter ude og inde.
 • øget selvhjulpenhed i dagligdagsrutiner.

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder