UDSKOLINGEN

Eleverne i 7. – 9. klasse er toneangivende når det handler om at have en sund kultur og gode traditioner på skolen. Op gennem elevernes år i indskoling og mellemtrin har de betragtet og lært af de ældre elever, som de ofte ser op til. Nu er de selv blevet nogle af skolens vigtigste kulturbærere. Det er et stort ansvar som vi sikrer os at udskolingseleverne gøres bevidste om – et ansvar som vi guider eleverne i at vokse i.

Sprog skaber kultur! På Parkskolen er vi bevidste om udfordringerne omkring danske unges tone og sprog generelt. Vi tror på at ord skaber det de siger og på at det vi giver næring vil vokse. Derfor arbejder vi med kultur-ord på alle årgange. I udskolingen samarbejder elever og lærere åbent og målrettet om at skabe en kultur hvor vi spejder efter det bedste i hinanden og bestræber os på at fremelske det! Vi forventer af hinanden at vi taler pænt TIL hinanden og OM hinanden – både ansigt til ansigt, og når vi kommunikerer skriftligt!

HVERDAGEN

VALGFAG

I løbet af et skoleår har 8. kl. og 9. kl to perioder á ti uger med valgfag – en i efteråret og en i foråret. For 8. og 9. kl er det obligatorisk at deltage, også selvom man dyrker andre fritidsinteresser efter skoletid. Vi tilbyder typisk 3 forskellige valgfag pr. periode, og bestræber os på at ramme så bred en vifte af interesser som muligt. Der vil typisk være et musisk valgfag, et idrætsvalgfag og et kreativt valgfag.

Eksempler på nuværende og tidligere valgfag:

  • Kreativ
  • Udeliv og sport
  • Band/samspil
  • Kampsport
  • Musical
  • Springgymnastik
  • Guitar
  • Svømning
  • Rytmisk gymnastik
  • Spansk

LEJRSKOLER OG REJSER

Besøg os

Kontakt os for et uforpligtende besøg på vores dejlige skole

Besøg os

Infofolder

 

Infofolder